חברות וארגונים

פיתוח תוכנה ומערכות ניהול מידע לשדרוג
טכנולוגיית הפצת המידע בארגון
ולאינטראקטיביות עם הלקוחות.
הפצה ממודרת ומאובטחת של המידע. צרו קשר